Jansen & Hermans Optiek biedt uitkomst bij verminderd gezichtsvermogen

Contact opnemen
Blauwe streep

Last van verminderd gezichtsvermogen? Onder verminderd gezichtsvermogen verstaan we elke afwijking die gepaard gaat met een verstoring van het beeld dat we zien. Jansen & Hermans Optiek in Weert heeft de specialisten in huis die oorzaken en mogelijke behandelingen vakkundig voor u kunnen vaststellen.

Verminderd gezichtsvermogen kan plotseling of traag ontstaan en kort of langdurend zijn. Het kan daarnaast wel of niet gepaard gaan met pijn, vervorming van het beeld of stoornissen in het gezichtsveld en algemene ziekteverschijnselen zoals hoofdpijn, misselijkheid of koorts.


Om te bepalen welke behandeling nodig is en wat er aan het verminderd gezichtsvermogen ten grondslag ligt, is het belangrijk om naar dit totale ziektebeeld te kijken. 


De oorzaak kan bijvoorbeeld liggen in een oogaandoening, maar ook een algemene ziekte, verhoogde druk in de hersenen of erfelijke aandoeningen. 


Sommige vormen kan men snel herkennen en vereisen een dringende behandeling. Meestal zijn dit aandoeningen die slechts één van de twee ogen treffen, zoals:

  • acute pijnloze uitval van het gezichtsvermogen aan één oog (kan het gevolg zijn van een afsluiting van een bloedvat naar het oog);

  • verschijnen van een schaduw of ‘gordijn’ dat beetje bij beetje toeneemt in het gezichtsveld van één oog (kan duiden op netvliesloslating);

  • plotseling verminderd gezichtsvermogen aan één oog dat gepaard gaat met pijn aan dat oog en misselijkheid en hoofdpijn (kan wijzen op slechte afvloei van oogvocht).

Andere vormen komen vaker voor en ontwikkelen traag:

  • bij cataract wordt de lens van het oog troebel. Cataractlijders worden bijziend (verliezen het verre scherptezicht). In het eindstadium ziet men alleen nog licht en donker, maar geen beelden meer.

  • bij bijziendheid is het zicht van dichtbij normaal, maar je ziet minder goed op afstand.

  • bij verziendheid gebeurt precies het omgekeerde: je ziet scherp op afstand, maar slecht van dichtbij.

  • Bij astigmatisme is het oog niet perfect rond, maar lichtjes vervormd zoals een rugbybal. Daardoor wordt het zicht zowel van dichtbij als van ver onscherp.

De diagnose wordt gesteld op basis van de aard van de klachten en een grondig oogonderzoek. Soms wordt ook het advies van een neuroloog ingewonnen. Hierbij wordt ook nagegaan of er geen sprake van een algemene ziekte is zoals diabetes, hoge bloeddruk en/of reumatische aandoeningen.

Bij het oogonderzoek worden volgende zaken gecontroleerd: gezichtsscherpte, gezichtsveld, oogbewegingen, het beeld dat je ziet, de reacties van de pupil en het uitzicht van de binnenkant van het oog.

Hoe langer u met een afwijking van het zicht blijft rondlopen, hoe kleiner kans dat deze volledig zal herstellen. Neem daarom altijd zo snel mogelijk contact bij acuut verminderd zicht of geleidelijk verminderend gezichtsvermogen.

Contact opnemen

Oogdruk

De oogbol is gevuld met vocht. Dit vocht wordt continu ververst: nieuw vocht wordt aangemaakt en oud vocht wordt afgevoerd. Op die manier blijft de samenstelling en druk in het oog constant. Wanneer het evenwicht tussen aanmaak en afvoer echter verstoord wordt, kan de druk in de oogbol geleidelijk oplopen. Op dat moment ontstaat er een verhoogde oogdruk.

Het verraderlijke aspect van verhoogde oogdruk (en glaucoom) is dat er in de eerste fase, die wel jaren kan duren, niets van voelbaar is.

Wanneer er sprake is van de vermindering van het gezichtsvermogen is de aandoening meestal al in een vergevorderd stadium. Omdat de eerste klachten meestal pas in een laat stadium optreden, is het raadzaam regelmatig een oogdruk-controle te laten uitvoeren.

Jansen & Hermans Optiek heeft de modernste apparatuur die heel eenvoudig en volstrekt pijnloos een oogdrukmeting uitvoert en exact kan aangeven hoe hoog uw oogdruk is.

Wanneer u deze screening regelmatig laat uitvoeren kunnen wij beoordelen of de oogdruk verandert en kunnen wij u eventueel doorverwijzen naar uw oogarts. Overigens is er dan nog geen reden tot paniek.
Het is ook mogelijk dat onschuldige factoren een tijdelijke verhoging van de oogdruk tot gevolg hebben. Maar met uw gezichtsvermogen nemen we liever geen risico.